Ostrzeżenia pogodowe

2013-02-03

Zagrożenie ekologiczne w miejscowości Huta Stara B

Autor: Leszek Foss

     W miejscowości Huta Stara B doszło do wycieku substancji ropopochodnej, zanieczyszczona woda przedostała się do studzienek kanalizacyjnych. Zadysponowano jednostki: OSP Wrzosowa, OSP Huta Stara, JRG 1 w składzie: 351[S]40, 351[S]60; JRG-2 w składzie: 352[S]22, 352[S]43, 352[S]60.

     Na miejscu stwierdzono wyciek oleju hydraulicznego (ok. 60L) ze śmieciarki . Działania straży pożarnej polegały na neutralizacji oleju hydraulicznego i nie dopuszczeniu do przedostawania się substancji do kanałów burzowych. Akcja musiała być natychmiastowa, gdyż odwodnienie 2 km dalej wpada do rzeki Warta i mogło dojść do skażenia. Na miejscu obecny był również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z delegaturą w Częstochowie.

Galeria