Ostrzeżenia pogodowe

Jednostki ratowniczo-gaśnicze

Na terenie powiatu częstochowksiego znajduje się 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych:

 

- JRG nr 1 - Częstochowa, ul. Rejtana 25/35

 

- JRG nr 2 - Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94

 

- JRG nr 3 - Częstochowa, ul. Strażacka 3

 

- JRG nr 4 - Koniecpol, ul. Mickiewicza 40

 

- JRG CS PSP - Częstochowa, ul. Sabinowska 62

 

 

Rejony działań JRG:

 mapa