Ostrzeżenia pogodowe

2013-03-28

Szkolenie ratowników z Mołdawii w Centralnej Szkole PSP

Autor: Leszek Foss

 

     W dniach od 18 marca do 28 marca 2013 r. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie realizowała szkolenie dla 10 ratowników Straży Pożarnej z Mołdawii.

    07 Szkolenie realizowane było w ramach projektu: Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego” i było jednym z elementów przedsięwzięcia „Polska Pomoc 2012-2015”, które jest realizowane przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

     Ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach. Ćwiczenia odbywał się również na szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej.

     Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia.

     Strażacy z Mołdawii zostali dodatkowo doposażeni w sprzęt, który zabiorą do swojego kraju, m.in.: ubrania i obuwie specjalne, detektor wielogazowy, zestaw do zabezpieczenia miejsca akcji, ubrania gazoszczelne, maski z filtropochłaniaczami, zestaw do dekontaminacji.

     W ramach szkolenia przygotowano wycieczkę do Krakowa i Oświęcimia. Odbyło się także spotkanie gośćmi szkolenia: Panem nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP, Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Panem ppłk.  Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie, Panem nadkom. Sławomirem Litwinem  – Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

     Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu.

 

Zdjęcia: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

 

 

 

Galeria