Ostrzeżenia pogodowe

Pomoc prawna w uzyskiwaniu odszkodowań

logo nowe PIO      Polski Instytut Odszkodowań (PIO) to firma założona z udziałem wyłącznie polskiego kapitału. PIO współpracuje z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego i likwidacji szkód. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie i nie jest to przypadek – w stolicy mają swoje centrale niemal wszystkie duże towarzystwa ubezpieczeniowe, co ułatwia nam prowadzenie spraw naszych Klientów.

     Odszkodowania wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie odpowiadają rozmiarom rzeczywiście poniesionej szkody i trudno je nazwać zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Misją Polskiego Instytutu Odszkodowań jest propagowanie wiedzy o prawach osób ubezpieczonych, Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i w innych okolicznościach.
Bez żadnych opłat wstępnych pomagamy zarówno osobom Poszkodowanym, jak i ich najbliższym, służąc fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie uzyskania możliwie najwyższych świadczeń za szkody majątkowe i osobowe (związane z utratą zdrowia lub życia). Dzięki współpracy z doświadczonymi adwokatami, radcami prawnymi i lekarzami – orzecznikami pomagamy Poszkodowanym w uzyskaniu należnego i satysfakcjonującego odszkodowania, reprezentując interesy Klientów także w postępowaniu sądowym.

Nasi KLIENCI to POSZKODOWANI:
• w wypadkach komunikacyjnych (kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści, którzy sami nie byli sprawcami wypadku),
• w wypadkach podczas prowadzenia prac rolnych,
• w wypadkach przy pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca oraz Poszkodowani z powodu chorób zawodowych.

 

Nasi KLIENCI to również POSZKODOWANI:
• w wyniku błędu medycznego,
• w wyniku prowadzenia prac górniczych, budowlanych, archeologicznych i związanych z pozyskiwaniem surowców budowlanych itp.,
• w wyniku poślizgnięcia na śliskiej lub wyboistej nawierzchni lub upadku z niezabezpieczonych prawidłowo schodów, pochylni, balkonów itp.,
• w wyniku odpadnięcia części budynków lub instalacji, konarów drzew, słupów energetycznych itp.,
• w wyniku posadowienia na działkach budowlanych lub siedliskowych: słupów elektrycznych, linii przesyłowych, gazociągów, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, światłowodów, itp. (bez zgody właściciela nieruchomości),
• w wyniku utraty lub zniszczenia mienia, w okolicznościach, za które sami Poszkodowani nie ponoszą winy,
• w wyniku niekorzystnego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, dotyczącego np. wysokości odszkodowania,
• w wyniku pobrania przez Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie opłat likwidacyjnych lub świadczeń wykupu.

Nasi KLIENCI to również BLISCY:
• tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, a nie byli ich sprawcami.

 

Jak działamy
Jesteś ofiarą wypadku? Każdemu należy się odszkodowanie, adekwatne do poniesionej straty. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy i poznaj dokładną wycenę kwoty odszkodowania, którą możesz uzyskać. To wszystko bez ryzyka i ponoszenia dodatkowych kosztów. Nasi eksperci wezmą Twój los w swoje ręce. Zero opłat, 100% szansy na zadośćuczynienie
Wesprzemy Cię na żmudnej drodze dochodzenia należnego Ci odszkodowania. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w pomaganiu Poszkodowanym. Konsultacja specjalistów za 0 złotych! Przeanalizujemy Twoją sprawę, przejrzymy dokumenty, za Twoją zgodą będziemy Cię reprezentować w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie poniesiesz jakichkolwiek opłat, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym. Razem przejdziemy drogę po adekwatne do straty zadośćuczynienie.
Postępowanie przedsądowe
Powierzyłeś nam swoje problemy? Eksperci PIO zajmą się załatwieniem wszystkich formalności. Aby uzyskać dla Ciebie satysfakcjonujące odszkodowanie, zajmiemy się zgromadzeniem, przygotowaniem i uporządkowaniem obszernej dokumentacji (zwłaszcza w przypadkach prowadzenia postępowania przed sądem). Nasi prawnicy posiadają niezbędne doświadczenie w likwidacji szkód ubezpieczeniowych, tj. w uzyskaniu należnych odszkodowań w postępowaniach przedsądowych i procesowych.
Co zyskujesz?
Kancelaria prawnicza poprowadzi za Ciebie korespondencję z towarzystwem ubezpieczeniowym (wszystko bez wstępnych opłat, w ramach umowy z Polskim Instytutem Odszkodowań).
W większości przypadków, w których Twoje prawo do odszkodowania nie budzi wątpliwości, już samo przejęcie sprawy przez PIO sprawia, że towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają należne odszkodowania bez zbędnej zwłoki.
Postępowanie sądowe
Jeśli jednak towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania w kwocie, która będzie Cię satysfakcjonować, powtórnie przeanalizujemy dokumentację i jeśli uznamy, że postępowanie sądowe ma szanse powodzenia, to nasi prawnicy opracują w Twoim imieniu wszystkie niezbędne pisma procesowe. Przed sądem będzie Cię reprezentować profesjonalny i doświadczony prawnik (koszty sądowe pokrywa Polski instytut Odszkodowań). Ułatwimy Ci żmudną drogę sądową!


Kontakt:

Andrzej Szymański

tel. 728-712-920
a.szymanski@pio-odszkodowania.pl