Ostrzeżenia pogodowe

2018-06-30

Obchody 100-lecia istnienia OSP Borowno

Autor: Karol Zawadzki

      24 czerwca 2018 roku w Borownie odbyły się obchody 100-lecia istnienia OSP Borowno połączone z Powiatowym Dniem Strażaka oraz przekazaniem sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie.
     Uroczystość rozpoczęła się na placu przed OSP Borowno, gdzie nastąpiło odsłonięcie pomnika z kapsułą czasu, w której druhowie oraz mieszkańcy Borowna złożyli dary oraz przesłania dla przyszłych pokoleń, a także figury św. Floriana, którą ufundował Naczelnik OSP Borowno - dh Stanisław Tyrka. Pomnik oraz figurka zostały poświęcone przez przedstawicieli duchowieństwa: ks. Piotra Krzemińskiego - proboszcza parafii w Borownie, ks. Sławomira Galasińskiego - Kapelana Strażaków Archidiecezji Częstochowskiej oraz ks. st. kpt. Adama Glacjara - Krajowego Ewangelickiego Kapelana Strażaków. Następnie pododziały przemaszerowały na boisko sportowe, gdzie odbyła się  dalsza część uroczystości. 
     Po uroczystej mszy świętej nastąpiła część poświęcona Powiatowemu Dniu Strażaka. Dowódca uroczytości dh Tomasz Zasępa złożył meldunek dh Waldemarowi Pawlakowi - Prezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP, po którym nastąpiła inspekcja pododziałów. Następnie odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państowej na maszt. Kolejnym etapem było przekazanie sztandaru dla ZOP ZOSP RP w Częstochowie - po odczytaniu aktu nadania dh Waldemar Pawlak przekazał sztandar na ręce dh Krzysztofa Smeli - Prezesa ZOP ZOSP RP w Częstochowie, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu.
      Po prezentacji nowoprzekazanego sztandaru nastąpiła część poświęcona 100-leciu OSP Borowno. Po odczytaniu przez dh Wiktorię Oleszczuk zarysu historycznego OSP, nastąpiło odczytanie aktu nadania oraz dekoracja na sztandar jednostki odznaczeń: Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Dekoracji dokonali: dh Waldemar Pawlak, dh Krzysztof Smela oraz Stanisław Gmitruk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego w towarzystwie dh Adama Nowaka - Członka Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
      Jubileusz był także okazją do odznaczenia dla wyróżniających się strażaków. Wręczono m.in. Medale Honorowe im. Bolewsława Chomicza, medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a także odznaki "Wzorowy Strażak", za wysługę lat oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zasłużonych druhów oraz mieszkańców Zarząd OSP Borowno uhonorował okolicznościowymi statuetkami w ramach podzięki za wieloletni wkład w rozwój stowarzyszenia jakim jest OSP Borowno. Całość uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z OSP Mykanów.
     Jak powszechnie wiadomo, jednostka OSP w Borownie w 2016 roku obchodziła 90-lecie swojego istnienia. W ubiegłym roku odnalezione zostały dokumenty potwierdzające, iż jednostka została założona w 1918 roku jako OSP Borowno z oddziałami w Borownie i Nieznanicach.

Galeria