Ostrzeżenia pogodowe

2018-08-26

Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu

Autor: Leszek Foss

     W niedzielę 19 sierpnia 2018 roku miała miejsce uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
• Starosta Powiatu Częstochowskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach – Krzysztof Smela,
• Dowódca JRG 2 w Częstochowie, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – kpt. Paweł Gronkiewicz,
• Wójt Gminy Kruszyna, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kruszynie – Jadwiga Zawadzka,
• Radni Gminy Kruszyna: Elżbieta Jasak, Roman Kołaczkowski, Marek Kruk, Andrzej Łapeta, Iwona Niemiec, Jerzy Peszke, Józef Wąsikiewicz,
• Skarbnik Gminy Kruszyna – Ewelina Kokot,
• Proboszcz Parafii pw. Świętego Macieja Apostoła w Kruszynie – ks. Dariusz Con,
• Komendant Gminny Związku OSP RP w Kruszynie – dh Paweł Łapeta,
• Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Bogusławice, OSP Jacków, OSP Kruszyna, OSP Lgota Mała, OSP Widzów, OSP Jankowice i OSP Szczepocice,
• Orkiestra Dęta OSP Kruszyna,
• Założyciele i byli członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu,
• Sponsorzy uroczystości i fundatorzy Sztandaru,
•  Mieszkańcy Łęgu, Kijowa i okolicznych miejscowości.

 

     Obchody rozpoczęły się polową Mszą Świętą, którą w intencji strażaków odprawił ks. Proboszcz Dariusz Con.
     Po Mszy miał miejsce uroczysty apel, który rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka przywitała przybyłych gości a Prezes OSP Łęg Piotr Piechowicz zaprezentował rys historyczny jednostki.
     Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie jednostce OSP Łęg Sztandaru. Został on nadany jednostce decyzją Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach, a ufundowany przez Komitet Fundacji Sztandaru, na czele którego stanął Sołtys Sołectwa Łęg-Kijów Tomasz Kucharski.
Następnie Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu została odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, nadanym jednostce przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP w Warszawie.
     Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie zasłużonych druhów. Po wręczeniu odznaczeń dla druhów nadszedł czas na uhonorowanie założycieli jednostki OSP Łęg, za trud, poświęcenie i pracę na jej rzecz. Następnie listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa OSP Łęg Piotra Piechowicza złożyli:
•    Starosta Powiatu Częstochowskiego – Krzysztof Smela,
•    Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka,
•    W imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego – kpt. Paweł Gronkiewicz.
     Na zakończenie uroczystości koncert zagrała Orkiestra Dęta OSP Kruszyna.

 

     W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym oraz osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji Jubileuszu.

Galeria