Ostrzeżenia pogodowe

2019-01-17

Ćwiczenia z ratownictwa wodno-lodowego w Olsztynie

Autor: Leszek Foss

     W dniach od 9 do 11.01.2019 na strażackim zbiorniku p.poż. "Borowa" znajdujacym sie w Olsztynie przy ulicy Asnyka zostaly przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno - lodowego dla jednostek PSP oraz OSP Olsztyn.
      Ćwiczenia zostały przeprowadzone przez doświadczonych ratowników wodnych z jednostki OSP Częstochowa. Miały one na celu utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ratownictwa wodno - lodowego oraz zapoznanie strażaków ze sprzętem służącym do działań na lodzie takimi jak sanie lodowe i katamaran. Strażacy przećwiczyli też współpracę z innymi służbami na terenie gminy.

     Strażacy - instruktorzy omówili zasady i  zaprezentowali techniki ewakuowania osób poszkodowanych z przerębla, samoratowania oraz przebywania na lodzie. Oprócz profesjonalego sprzętu ratownictwa lodowego strażacy wykorzystywali również sprzęt, który możemy znaleźć na wyposażeniu większości pojazdów pożarniczych Państwowej Straży Pożarnej czy też Ochotniczych Straży Pożarnych.
     Podczas ćwiczeń obecnych było również kilka klas szkoły podstawowej w Olsztynie wraz z nauczycielami. Uczniowie zostali poinstuowani jak niebezpieczna może być zabawa na lodzie oraz jak należy się zachować w przypadku załamania lodu.  

 

Opracowanie: Rafał Ciszewski, OSP Olsztyn
 
 

Galeria