Ostrzeżenia pogodowe

2014-06-10

Ćwiczenia na terenie zbiornika wodnego w Blachowni


     W dniu 10 czerwca 2014 r. na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Blachownia oraz drogi powiatowej (ul. Sienkiewicza) wzdłuż zbiornika wodnego na wysokości skrzyżowania z ulicą Wczasową przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące realizowane przez Komendę Miejską PSP w Częstochowie.

Głównymi celami ćwiczeń było: 
 

1. Praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków, zapoznania ćwiczących z procedurami ratownictwa wodnego - sprzętem ratownictwa wodnego wykorzystywanym przez KM PSP w Częstochowie.
2. Zapoznanie ćwiczących z procedurami ratownictwa chemicznego, sprzętem ratownictwa chemicznego wykorzystywanym przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego KM PSP w Częstochowie.
3. Praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących: wykorzystania sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu KM PSP, rozstawienia zapór przeciwolejowych, usuwanie substancji ropopochodnych oraz zasady ich neutralizacji i doskonalenie współdziałania zastępów PSP i OSP z terenu miasta i gminy Blachownia podczas działań ratowniczych związanych z katastrofami drogowymi i na akwenach wodnych.

   
W ćwiczeniach udział wzięło 12 zastępów straży pożarnej oraz służby współdziałające między innymi WOPR.

Galeria